OK

اجاره میکروفن های بی سیم هدمیک ( هدست یا هاش اف hf)

گاهی در یک اجرا علاوه بر عدم قابلیت حمل میکروفن های دستی ، نیاز به تحرک بالا توسط مجری یا خواننده نیز احساس می‌شود. در این زمان ها که میکروفن های دستی و حتی یقه ای نیز قابل استفاده نمی‌باشند، میکروفن های هدمیک مشکل را برطرف میسازند.
میکروفن های هدمیک با قطعه ای تِل مانند به پشت گردن مجری متصل شده و دیافراگم دریافت صدای آنها با دسته فلزی کوچکی قابل انعطاف مقابل دهان مجری قرار میگیرد. با توجه به نوع قرار گیری میکروفن ها ی هدمیک حتی با تحرکات بالای فرد نیز در جای خود ثابت مانده و وظیفه دریافت و ارسال صدا را به خوبی انجام می دهند. که به میکروفن های بیسیم hf نیز معروف هستند.سایت اجاره تجهیزات صوتی و نورپردازی، موزیک رنتر با افتخار اجاره میکروفن های هدمیک hf را با یک تماس تلفنی باشرایطی آسان و هزینه ای اندک در اختیار شما عزیزان قرار خواهد داد. شما لایق بهترین کیفیت هستید.

کاربرد میکروفن های بی سیم هدمیک

اجاره میکروفن هدمیک
اجاره میکروفن هاش اف
اجاره میکروفن هدست
کرایه میکروفن سخنرانی
اجاره میکروفن مجری
اجاره میکروفن متصل به دوربین
اجاره میکروفن خبرنگاری

اجاره میکروفن هدمیک
 میکروفن هدمیک

اجاره میکروفون هدمیک

کرایه میکروفن هدمیک

اجاره ميکروفون هدست